หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับเรา
 

สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร

 

 

ประวัติความเป็นมา

                มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ  20  เมษายน  พ.ศ. 2549  เริ่มเปิดดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2549

               ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  มีสายงานบังคับบัญชาขึ้นตรงกับอธิการบดี และมีการแบ่งงานภายใน เป็น 2 งาน ได้แก่ งานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร  โดยมีอาจารย์นันทพร  ชูทรัพย์  เป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 

 

 

ปรัชญา

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

               1.  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีภูมิรู้(คนเก่ง)  ภูมิธรรม(คนดี) และภูมิฐาน(คนคุณภาพ) ในวิชาชีพ
               2.  บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามศักยภาพ  ความถนัดและความสนใจ
               3.  บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

               ผู้บริหารบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  เก่ง ดี

 

 

พันธกิจ

 

 

               สรรหา  คัดเลือก  พัฒนา  รักษา  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสมกับศักยภาพและตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.