หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
กิจกรรมย่อยที่ 4-16 การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ   กิจกรรมย่อยที่ 4-16 การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ

...
     
 
ข่าววันที่: 19 ก.ค. 2562 

กิจกรรมย่อยที่ 4-15 การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามระดับของตัวแปร และข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบและสถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์   กิจกรรมย่อยที่ 4-15 การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามระดับของตัวแปร และข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบและสถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์

...
     
 
ข่าววันที่: 19 ก.ค. 2562 

กิจกรรมย่อยที่ 4-14 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย   กิจกรรมย่อยที่ 4-14 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

...
     
 
ข่าววันที่: 16 พ.ค. 2562 

กิจกรรมย่อยที่ 4-13 การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับงานวิจัย   กิจกรรมย่อยที่ 4-13 การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับงานวิจัย

...
     
 
ข่าววันที่: 16 พ.ค. 2562 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.